dilluns, 30 d’abril de 2012

EUiA rebutja el repagament‏

EUiA Salut rebutja les mesures de reforma sanitària anunciades pel govern central i qualsevol mesura de repagament.
 En el cas de Catalunya resulta especialment preocupant el fet que a aquesta mesura de repagament  farmacèutic es pot sumar la mesura ja aprovada de l'euro per recepta, tal com ha reconegut el propi conseller de Salut, Boi Ruiz.
La ministra de sanitat va anunciar ahir que, a la reunió del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Govern espanyol ha acordat amb les comunitats autònomes un nou paquet de mesures per estalviar els 3.700 milions d’euros dels 10.000 que volen retallar en sanitat i educación.
El repagament farmacèutic és una d’aquestes mesures:
Els pensionistes, que actualmente no paguen pels medicaments que consumeixen, n’hauran d’abonar un 10% del preu amb un límit d’entre 10 i 20 euros cada mes. A les persones actives, que ja abonen el 40% de les receptes, se’ls augmentarà l’aportació fins el 50% o el 60%, segons la renda.
Entenem que es tracta d'una mesura purament economicista que no servirà per racionalitzar el consum de medicaments i que per contra posarà en perill els principis d'equitat i justícia social, perjudicant seriosament a les persones amb menys recursos i més malaltes.
EUiA Salut rebutja de manera rotunda l’aplicació de qualsevol repagament  per accedir als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat  perquè:
  • Suposa una limitació al dret fonamental de protecció de la salut i a l'atenció sanitària d'accés universal.
  • Suposa una discriminació addicional i injusta per a les persones amb majors problemes de salut, les que pateixen malalties cròniques i/o qualsevol tipus de discapacitat, que perjudica encara més a les rendes salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones aturades.
  • Correspon als responsables del sistema sanitari establir mesures per reduir-ne els costos i evitar el malbaratament de medicaments.
  • Pot reduir l'ús dels serveis sanitaris preventius, amb les conseqüències d’una major despesa sanitària i l’empitjorament general de l’estat de salut de la població.
  • Cal recordar als que parlen de la responsabilització ciutadana en la sostenibilitat del sistema que els usuaris ja són responsables d’aquesta sostenibilitat en la mesura en què el sistema es finança per la via dels impostos.
  • Convé millorar el carácter redistributiu de la nostra fiscalitat, augmentant l’insuficient  financiació del sistema nacional públic de salut universal, equitatiu solidari i molt eficient.
L'atenció sanitària pública universal, equitativa i de qualitat és un dret de ciutadania i no un privilegi que només pugui pagar una part de la població.

Sector Salut d’EUiA