diumenge, 15 de febrer del 2009

Notícies de Sant Joan Despí.


L’ ajuntament de Sant Joan Despí condemna els atacs sobre Gaza.


El dijous dia 12 de Febrer al ple de l’ajuntament de Sant Joan Despí es va presentar una moció conjunta entre icv-euia i el psc en que es condemnaven els atacs realitzats per l’ exercit israelià a la població palestina i els llançaments de coets de Hamás a Israel , encara que es denuncia la desproporcional resposta de l’ exercit israelià sobre civils innocents a Gaza.
També es va demanar que no es tornin a produir més atacs com els succeïts al desembre i que el diàleg sigui el camí a seguir per aconseguir d’ una vegada la Pau.
L’ ajuntament de Sant Joan Despí també comunicarà aquests acords a les forces polítiques representants del parlament de Catalunya , el congrés dels diputats i el parlament europeu.
La moció va ser votada a favor per psc, ciu,erc, icv-euia i en contra pel PP.Sant Joan Despí , població lliure de Transgènics.


El dijous dia 12 de Febrer en el ple de l’ ajuntament es va presentar una moció conjunta entre icv-euia i erc en que es declara a Sant Joan Despí com a població lliure d’ agricultura transgènica a la vegada que es vetlla per la protecció de la biodiversitat vegetal i agrícola , tal i com recull el pla director del Parc Agrari del Baix Llobregat.
La moció presentada per Emili Suarez regidor d’ euia va ser votada a favor per totes les forces polítiques.

dimarts, 10 de febrer del 2009

Comunicat d'EUiA del Baix Llobregat sobre l'actual crisi econòmica
Davant l’impacte a la comarca del Baix Llobregat de l’actual crisi econòmica , amb centenars d’empreses afectades i amb la conseqüent pèrdua de milers de llocs de treball, Esquerra Unida i Alternativa del Baix Llobregat fa públic el següent comunicat:

Aquesta crisi l’ha generat el sistema econòmic i financer què el capitalismo ha configurat durant dècades, en el què la premisa principal ha estat la no intervenció dels estats en els processos de creixement econòmic i/o de repartiment de la riquesa, i en el què el mercat ha estat el regulador dels grans moviments econòmics i financers .

Davant una de les crisis més importants d’ençà la Grand Depressió de l’any 1929, crèiem què és sobradament demostrat què el mercat no entèn de problemas socials, ni entèn què sigui necessari el repartiment de la riquesa què hem generat els treballadors i les treballadores amb la força del nostre treball, que no posa fi a l’atur ni a la pobresa. En canvi, sí que fa més rics als rics i més pobres als pobres.

La crisi generada pels especuladors del sistema, els excessos en operacions econòmiques sense control, no hem de paga-la la classe treballadora i els col.lectius més desfavorits: joves, dones, immigrants…

Crèiem què s’han de fer polítiques pel benestar de les persones, i no per salvar els negocis de les entitats financeres , els bancs i les grans empreses.

Demanem als responsables polítics i al Govern què es garanteixin les mesures de protecció social , les prestacions a l’atur, els serveis públics sanitaris, l’ensenyament, l’ajut a la Dependència.

Esquerra Unida i Alternativa del Baix Llobregat manifesta què els treballadors i les treballadores no som els responsables de l’actual crisi, i què, per tant, no hem de pagar-la.


Cornellà, 1 de febrer de 2009

Article : PER UNA SANITAT PÚBLICA DE QUALITAT. NO AL CO-PAGAMENT.
El moment present és determinant pel que fa al futur de la sanitat i la salut a Catalunya.

Darrerament , des de diversos àmbits de les Administracions i empreses vinculades al sector de la salut, es defensa la necessitat de noves aportacions econòmiques de la ciutadania per rebre les prestacions sanitàries, amb el vell argument dels “límits econòmics del finançament públic”.

Manifestem amb tota fermesa la nostra oposició frontal a qualsevol co-pagament del sistema sanitari públic.

Els dret a la protecció de la salut és un dels drets fonamentals de qualsevol estat democràtic.

Entenem la salut com una eina per a la promoció de l’individu en el pla personal i social, clarament relacionada amb les condicions de vida i de treball.

Salut és la manera de viure personal i col.lectivament autònoma, plena, solidària i harmònica amb un/a mateix/a, amb la resta de persones i amb l’entorn.

En la situació actual de crisi econòmica són inacceptables els arguments en defensa del co-pagament.

Quan des de els poders públics s’aporten milers de milions d’euros per les entitats bancàries, ningú pot pretendre que l’actual crisi del sistema neo-liberal sigui finançada per la ciutadania.

En temps de crisi més que mai, els governs han d’invertir en prestacions i en ajudes socials.

És públic el brutal dèficit heretat pel Primer Govern Catalanista i d’Esquerres en el finançament de la sanitat: prop de tres mil milions d’euros, resultat d’un finançament acordat per CIU i el PP, i d’una gestió lamentable, quan no fraudulenta.

Privatitzacions, externalitzacions, fallides econòmiques fraudulentes, models de gestió mercantilistes, suport a la sanitat privada, sometiments als interessos de les grans companyes del sector asegurador privat i de l’indústria farmacèutica, degradació dels sistema públic… Més del 50% del pressupost es destinava a concerts, externalitzacions i entitats de carácter privat.

Rebutgem el co-pagament i l’argument del mal ús que fa la ciutadania de les prestacions sanitàries.

Utilitzem els serveis públics quan ens cal, no s’ens pot culpabilitzar d’un mal ús dels mateixos.

Necessitem més que mai l’articulació d’un moviment transversal i unitari de la societat civil organitzada, les organitzacions sindicals, les organitzacions polítiques, que defensi el carácter públic, universal, de qualitat, integral, solidari i equitatiu del Sistema Nacional de Salut.

Al Baix Llobregat, i a la resta de Catalunya, cal un increment en recursos com correspon a l’increment de més d’un milió de cartilles sanitàries.

Cal millorar la xarxa d’assistència primària, especialitzada i hospitalària.

Cal adequar el sistema a les noves necessitats. Especial atenció a malalties com la fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, a malalties “poc freqüents” i desassistides.

Especial atenció també a la salut mental.

Iniciatives com la del Grup Dempeus, col.lectiu de persones en defensa d’un servei públic de qualitat, universal i gratuït, constituït el mes de setembre passat, són una eina per avançar i engrescar la mobilització social cap aquests objectius.


Lola castro

Responsable sector salut d’EUiA


diumenge, 8 de febrer del 2009

Bolívia - Nova Constitució: Reptes per al futur


El passat dissabte 7 de febrer membres de l'assemblea local d'EUiA vam assistir a la xerrada que va tenir lloc a “la Torna” de Barcelona on el diputat del MAS (Movimiento al Socialismo) José Pimentel va explicar el contingut i el projecte de la recentment aprovada constitució Boliviana.

La nova constitució afronta un model econòmic ajustat a les necessitats i característiques concretes del poble bolivià, reconeixent les identitats de totes les ètnies, llengües, costums i aportant al poble els drets fonamentals (sanitat, educació, llibertat...) sempre sota un model de sostenibilitat medioambiental.

José Pimentel va explicar als assistents com Evo Morales ha aconseguit portar la voluntat del poble bolivià al sistema democràtic, donant suport als sectors més desprotegits i al poble indígena.

Desprès de la ponència es va obrir un llarg espai de debat on els assistents van poder fer consultes.

Xerrada - Aturem la massacre a Gaza

El passat 5 de febrer membres de l'assemblea vam assistir a la xerrada d’EUiA d’Hospitalet “Aturem la massacre a Gaza”. A l’acte van intervenir com a ponents el senador d’EUiA Joan Josep Nuet i l’escriptor, metge, e historiador palestí Salah Jamal.

Nuet va fer un anàlisis històric del conflicte, des de la creació de l’estat d’Israel fins a l’última ofensiva de l’exercit Israelià que ha provocat més de 1.300 morts.

També va explicar l’acció humanitària en la que va participar amb l’ONG internacional Free Gaza.

El projecte consistia en trencar el bloqueig que manté Israel al territori palestí arribant en una embarcació de 35 persones (diputats, periodistes, activistes, metges...) a la franja de Gaza per subministrar aliments, material quirúrgic i medicines i poder denunciar les barbàries que ha ocasionat els bombardejos a les ciutats.
El vaixell va ser interceptat de nit pels vaixells militars d’Israel i després de ser amenaçats, finalment van haver d’abandonar. El material humanitari finalment va arribar en camió.

Per altra banda, Salah Jamal va explicar l’evolució política a palestina fins al triomf de Hamás. També es va analitzar de manera cronològica l’evolució de l’ocupació d’Israel sobre el territori palestí. Va explicar com poc a poc, mitjançant murs, carreteres, assentaments i atacs, com em vist darrerament, Israel busca l’extermini del poble palestí.

Jamal també va mostrar als assistents algunes fotografies en la que es veuen les constants humiliacions i el terror que pateixen els palestins.

Després de les ponències. Es va obrir un temps de debat on els assistents van poder participar i fer consultes.

diumenge, 1 de febrer del 2009

Mani a Madrid: "Cuba no està sola"

El passat dissabte 31 de gener membres de l'assemblea local d'EUiA Sant Joan Despí va viatjar a la manifestació de Madrid amb el bloc d’EUiA i “Defensem Cuba” per recolzar els 50 anys de revolució cubana sota el lema “Cuba no està sola”.

A la manifestació també es va protestar contra la campanya que la dreta espanyola i sectors en conta del règim cubà amb Esperanza Aguirre al capdavant estan fent en contra de l’illa.