dijous, 20 d’agost de 2009

Partit Popular - Mentides i alarmisme al Butlletí

En el butlletí municipal de Sant Joan Despí del mes de Juliol del 2009 el PP (Partit Popular) escriu a l’espai que tenen els grups polítics a l’última plana un article que sembla que vulgui parlar d’educació, en particular del tema del castellà a Catalunya (sembla que és l’únic tema en educació que els interessa) però en realitat barreja moltes coses alhora, a vegades sense cap coherència.

No analitzarem l’article però si que anomenarem algunes aspectes que segons el nostre punt de vista poden portar a la confusió i l’alarmis entre la ciutadania.

Només començar l’ article per títol « traición » es fa referència a l’ aprovació de la LEC (llei d’ educació catalana) on inclou a ICV-EUiA com un dels partits que l’ han votat a favor. Totalment fals, no només no l’hem votada a favor (per raons molt diferents a les del PP i Ciutadans), sinó que a més ICV-EUiA hem sigut els que més hem lluitat per canviar molts dels seus articles.

A la columna trobem diferents articles de la LEC que els populars afirmen “violar” la constitució espanyola. Creiem que és un exercici de “soberbia” fer judicis que no són competència d’un partit polític i molt menys si s’escriuen per què ho llegeixi la ciutadania. Pensem que és irresponsable per la seva part.

L’estat de dret té els seus organismes i en aquests cas, el text ha passat primer per un consell consultiu, i després d’això, si encara sembla anticonstitucional, ho poden portar al tribunal constitucional.

A l’article del PP es parla de les dues hores que la LEC obliga a fer en castellà i no les tres que es van fer el curs 2008-2009 i ho presenta com una traïció a la ciutadania i el principi del fi de la llengua castellana a Catalunya.

Tothom té dret a defensar les seves idees, EUiA ho respectem però denunciem que es diguin les veritats a mitges. El que diu la LEC és que a cada escola se li dona llibertat per confeccionar el seu projecte lingüístic en funció de les seves necessitats i el seu context concret. Tant és així , que aquelles escoles que creguin necessari fer una hora més de castellà la podran fer de diferents maneres, ja sigui afegint una hora més de llengua castellana, com realitzant una altra assignatura en castellà. Així doncs, en aquests sentit la llei és flexible.

De totes maneres, EUiA no creu que la tercera hora de llengua castellana sigui una

qüestió de vital importància als nostres centres educatius. Segons estudis comparatius (realitzats pel govern central) els nens/es de Catalunya tenen el mateix nivell de castellà que en altres comunitats autònomes d’Espanya. Per tant, es demostra que les dues hores de castellà a l’escola són més que suficients per assolir un nivell molt bo de castellà. Hem de tenir en compte que segons estudis realitzats, a les zones de l’àrea metropolitana de Barcelona i a prop de les grans ciutats ,la majoria de nens/es tenen com a llengua materna el castellà, i normalment la llengua en que es comuniquen els nens/es entre ells és el castellà.

D’ aquesta manera trobem que una comunitat autònoma com Catalunya , que és bilingüe, on les dues llengües són oficials però que una és minoritària davant la més estesa, el castellà, cal que adopti mesures educatives per tal que els nens/es aprenguin les dues llengües per igual. Aquestes mesures passen per el projecte d’immersió lingüística del català i per tant, de la utilització d’aquesta llengua com a vehicular de l’escola.

Cal dir que segons un estudi recent de la comissió lingüística de la Unió Europea es deia que el sistema d’immersió lingüística existents a Catalunya , País Basc i Galícia eren una garantia per igualar l’ús i aprenentatge de la llengua minoritària davant la majoritària.

Per últim, EUiA Sant Joan Despí manifestem el nostre convenciment que el domini de les dues llengües oficials a Catalunya l’únic que pot aportar són avantatges als nostres joves de cara al futur i sobretot a la seva vida laboral. El domini de les dues llengües significa sobretot la cohesió social d’una societat catalana molt diversa i que cada dia exigeix més.

De igual manera que respectem la opinió d’aquells que volen que els seus fills puguin ser educats només en castellà encara que no la compartim, denunciem aquells que defensen la seva opinió amb mentides, veritats a mitges i alarmisme.