dimarts, 28 de febrer de 2012

Un pas enrera en drets laborals

El projecte de reforma laboral feta pel PP representa un atac als drets dels treballadors que no té precedents. El decret llei aprovat pel govern del PP introdueix l’ideologia neoliberal a les relacions laborals entre treballadors i empresa creant una situació completament desfavorable pels treballadors i treballadores davant l’empresari.

És una reforma injusta, que com tantes altres mesures preses des de que va començar la crisi, carrega els sacrificis sobre les esquenes de les classes populars i treballadores.

És inútil per crear llocs de treball perquè abarateix l’acomiadament i subvenciona la contratació i el màxim que pot passar és que es substitueixin aquells treballadors amb bones condicions laborals per altres , que faran la mateixa feina, però amb unes condicions laborals molt pitjors. El que provocarà serà una precarització més profunda del mercat laboral.

És ineficient per l’economia, perquè no serveix per resoldre els veritables problemas que permeten reactivar-la. No és un problema de contractació ni de costos d’acomiadament sinó d’estimular l’economia amb estímuls ( inversions públiques), que comenci a funcionar el crèdit per petites i mitjanes empreses i canviar de model productiu deixant de banda la construcció que és una de les causes de la crisi.

La reforma afebleix i debilita als sindicats i dona tot el poder a l’empresari amb la possibilitat de que l’empresa es pugui despenjar del convenis col·lectius.

Aquestes són algunes de les mesures que es recullen a la reforma laboral del PP i de la que ICV-EUiA estem en contra perquè és una involució en drets laborals.

ICV-EUiA aposta per la qualitat del’ ocupació i proposa unes altres alternatives a la sortida de la crisi i a la creació d’ocupació.