dilluns, 17 de gener de 2011

Benvinguda al Bici-Box però no hi ha prou

Aquests dos últims mesos l' ajuntament de Sant Joan Despí ha estat donant a conèixer el bici-box , que és una xarxa d' aparcaments segurs de bicicletes i que s' instal·larà en tota l' àrea metropolitana de Barcelona. Sant Joan Despí serà el primer municipi en provar-ho a partir del gener de 2011.Quan s’estengui a l’àrea metropolitana, el sistema funcionarà mitjançant un registre d’usuaris que pagaran 35 euros anualment. Això donarà dret a estacionar la bicicleta en qualsevol dels aparcaments de la xarxa per un màxim de 12 hores al dia. Superat aquest temps es cobrarà un suplement. El sistema de pagament serà mitjançant targeta sense contacte.

Des de EUiA valorem molt positivament aquesta iniciativa ,anirà molt bé pels usuaris de la bicicleta a més de potenciar l' ús d' aquest transport no contaminant i sostenible, encara que pensem que per què això passi també calen altres mesures. Pensem que la mobilitat de la bicicleta necessita de més seguretat pels carrers de Sant Joan Despí i això es tradueix en més carrils bicicleta. Els carrils són insuficients per moure' s en bicicleta i en aquells llocs que es puguin s' haurien d' habilitar més. També cal fer una bona campanya de conscienciació de la necessitat de no abusar del cotxe i utilitzar altres medis alternatius de transport donant a conèixer les conseqüències de la contaminació ambiental i acústica per a la salut de les persones.

EUiA volem una ciutat més verda i sostenible i iniciatives com aquestes i contribueixen però pensem que no hi ha prou .Des de fa anys que demanen el despíbus ,un bus interurbà que comuniqui els diferents barris de Sant Joan Despí de manera directa i eficient i que segurament ajudaria a que molta gent no agafes el cotxe per moure' s per Sant Joan Despí.