diumenge, 15 de novembre de 2009

l'Ajuntament delega la funció de decidir sobre “ El fondo estatal sobre el empleo i sostenibilitat local” a la junta de govern local

En el ple del dijous dia 12 de Novembre en un dels punts a tractar es va decidir per unanimitat delegar la funció de decidir sobre “ El fondo estatal sobre el empleo i sostenibilitat local” a la junta de govern local .El motiu és guanyar agilitat i eficacia a l’hora de tramitar les diverses fases del fons. Aquesta tramitació comptarà amb el seguiment d’una comissió.


ICV-EUiA va demanar total transparència en la comissió i que aquesta comptes amb la participació tant dels partits polítics del govern com de l’oposició. També es va demanar que s’informes al ciutadà de les decisions presses respecte al fons.


Recordem que el fons va ser un paquet d’ajuda econòmica creat per el PSOE per lluitar contra la crisi i que gestionen els ajuntaments per tal de generar llocs de treball i ajudar aquelles persones més castigades per la crisi.

Tots observem per les nostres poblacions la gran quantitat d’obres engegades amb aquests fons , que han servit per millorar els equipaments dels nostres pobles.


Des de que va començar la crisi cada vegada més gent requereix ajuts per arribar a final de mes, ja no només gent de col·lectius en risc d’ exclusió sinó gent de classe mitja que han quedat a l’atur , i han de pagar l’hipoteca i altres despesses familiars. La coalició ICV-EUiA demana més recursos d’ aquests fons ( fins a un 20% del fons) per cubrir els serveis socials de Sant Joan Despí.

ICV-EUiA com va fer al ple de dijous demana mes recursos per cobrir tots els ajuts durant aquests any i el proper 2010.

EUiA Sant Joan Despí valora positivament aquests fons perquè ens ajuda a sortir del forat però demana anar una mica més enllà i demana utilitzar els diners del fons en invertir sobretot en formació i en els sectors productius que ens permetin canviar el nivell productiu actual que és un dels responsables de la crisi actual.